4.5
Address of the listing ಹೋಸಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Resort With Cable TV,Resort With Restaurant

ನಿರ್ವಾಣ ಹೋಲಿಡೆಸ್

ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಛೇರಿಗಳು
5.0
Address of the listing ಹೆಸರಘಟ್ಟಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Tour Operator for Kerala,Kerala Tour Packages
2.5
Address of the listing ಬನ್ನೆರಘಟ್ಟಾ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್

ಐವಿ ರೋಸ ಸೀಸಂಸ್

ರೆಸಾರ್ಟ್
5.0
Address of the listing ಸರ್ಜಾಪುರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಕಾನ್‌ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್
Address of the listing ದೆವನ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಕಾಫೀ ಶಾಪ್‌,ಕಾನ್‌ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್,ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್
Address of the listing ರಮಗೋನ್ದನಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್,ಬಿಜನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್

ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ಯಾಡ್

ರೆಸಾರ್ಟ್
1.0
Address of the listing ಬನ್ನೆರಘಟ್ಟಾ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್

ಗುಹಂತರಾ

ರೆಸಾರ್ಟ್
2.0
Address of the listing ಕಗ್ಗಲೀಪುರಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್
4.0
Address of the listing ರಜನಕುಂತೆ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್

ಮಣಿಪಾಲ್ ಕೌಂಟಿ

ರೆಸಾರ್ಟ್
Address of the listing ಸಿಂಗಸಂದ್ರಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Resort With Cable TV,Resort With Restaurant

ಹಾಲಿಡೆ ವಿಲೆಜ್

ರೆಸಾರ್ಟ್
4.0
Address of the listing ಕನಕಪುರಾ ಮೆನ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್
Address of the listing ಮರಾಠಾ ಹಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್,ಕಾಫೀ ಶಾಪ್‌,ಜೀಮ್,ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ತಾಜ್ ಕುಟೀರಂ

ರೆಸಾರ್ಟ್
Address of the listing ಹೆಸರಘಟ್ಟಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಕಾನ್‌ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್,ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್
1.0
Address of the listing ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್,ಬಿಜನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್,ಕಾನ್‌ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್
Address of the listing ಬಿದಾದಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್
4.0
Address of the listing ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Resort

ಕನ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್

ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಛೇರಿಗಳು
1.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Resort Offices
4.0
Address of the listing ಮಗದಿ ಮೆಯಿನ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್
Address of the listing ಚಮರಾಜಪೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್
4.0
Address of the listing ಆಟ್ಟೀಬೆಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್,ಬಿಜನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್,ಕಾಫೀ ಶಾಪ್‌

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

1 star hotels 2 star hotels 3 star hotels 4 star hotels 5 star hotels Hotels between rs 1900 and rs 7000

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Bangalore ನಲ್ಲಿ PG Paying Guest Accommodation Bangalore ನಲ್ಲಿ Hostel Bangalore ನಲ್ಲಿ Resort