Address of the listing ಜಲ ಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ಶ್ರಿ ಸುನ್ದರ್ ಲೋಜ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಚೀಕಪೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ವಿಜಯ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ಸ್ವಧೀಸ್ಠಾ ಆಹಾರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲೆಯಾವುಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ವಾಸುದೆವ್ ಅದೀಗಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
2.5
Address of the listing ಬನ್ನೆರಘಟ್ಟಾ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಾಗರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
1.0
Address of the listing ದೊಮ್ಮಲೂರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
2.0
Address of the listing ಕಮರ್ಶಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ನನ್-ವೆಜ್

ಕೈರಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಕೆರಲಿಟ್, ಸೀಫೂಡ್, ನನ್-ವೆಜ್

ಸಠ್ಕರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
1.0
Address of the listing ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಅಯರ್‌ಪೋರ್‌ಟ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ನೋ, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಅಯರ್‌ಪೋರ್‌ಟ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್,ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ನಗರಾಥ್ಪೆಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಫೆಸ್ಟ್ ಫೂಡ್,ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಯೆಸ್, ವೆಜ್
Address of the listing ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಇಡಲಿಸ್ ಎಂಡ್ ಡೋಜೆಸ್, ವೆಜ್

ಶ್ರಿ ಸಾಗರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರಜಜಿ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ಬಸಾವೆಶ್ವಾರಾ ನಗರ್‌ 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ಗೌರಿ ಶಂಕರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್, ಯೆಸ್
Address of the listing ಮಲ್ಲೆಸ್ವರಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
5.0
Address of the listing ಶೇಷಾಧ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್, ವೆಜ್
2.0
Address of the listing ಯೆಶ್ವಂಥ್ಪುರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಫೆಸ್ಟ್ ಫೂಡ್, ವೆಜ್

ಕೆಫೆ ಇಡ್‌ಲಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಜೆಲಸ್ ಚಾಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕುಮಾರಾ ಪಾರ್ಕ್ ವೆಸ್ಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚ್ಯಾಟ್, ಫೆಸ್ಟ್ ಫೂಡ್, ವೆಜ್

You might also like