4.5
Address of the listing ಮಲ್ಲೆಸ್ವರಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
2.5
Address of the listing ವಸಂಥ್ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಇಡಲಿಸ್ ಎಂಡ್ ಡೋಜೆಸ್
3.5
Address of the listing ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಏರ್ಯಾಬಿಯ್ನ್, ಚೈನಿಜ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾವನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ಬಸವನಗುಡಿ , ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ಉಪಹಾರ ದರ್ಶಿನಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ಬಸವನಗುಡಿ , ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant
1.0
Address of the listing ಮದೀವಾಲಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಕೆರಲಿಟ್
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ಕೋಟೋಂಪೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ಪೀಣ್ಯಾ ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ಲ್‌ ಅರಿಯಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant

ಭಗಿನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಮರಾಠಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಶಿವ್ ಸಾಗರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ಸಂಜಯ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌,ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಶ್ರಿ ಸುನ್ದರ್ ಲೋಜ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಚೀಕಪೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ವಿಜಯ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ಜಲ ಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ಲಾಲಬಾಗ್ ಮೆಯಿನ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
4.0
Address of the listing ಬಸವನಗುಡಿ , ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
1.5
Address of the listing ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್ 2ಎನ್.ಡಿ. ಫೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

You might also like