5.0
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್‌ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop
Address of the listing ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop
Address of the listing ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮಾರ್ಕಸ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Sweet Shop
3.0
Address of the listing ಡಿಕೆನಸನ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Sweet Shop

ಶ್ರೀ ಮಿಠೈ

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
3.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 7ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop

ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
Address of the listing ಬನಶಂಕರಿ 3ಆರ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop
Address of the listing ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Sweet Shop

ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
4.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop

ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
4.5
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್‌ 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop
Address of the listing ಪ್ಯಾಲೆಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Sweet Shop

ಸೈ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
2.0
Address of the listing ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಫೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop

ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
1.0
Address of the listing ನ್ಯೂ ಬೆಲ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Sweet Shop

ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
1.0
Address of the listing ಬೀಲೆಕಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Sweet Shop

ಬಮ್ಬಯಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
5.0
Address of the listing ಶಿವಾಜಿ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop

ಸಂಗಮ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
4.0
Address of the listing ಗಾಂಧಿ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop

ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
Address of the listing ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Sweet Shop

ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
Address of the listing ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Sweet Shop

ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
Address of the listing ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೆಯಾವುಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Sweet Shop

ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ
3.0
Address of the listing ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Sweet Shop

You might also like