ಎಕ್ವಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್,ಪೂಲ್ ಅರಿಯಾ, ಯೆಸ್, ನೋ

ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸ್ತರೋಂ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
2.0
Address of the listing ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ನೋ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಏಮ್ನೆಸಿಯಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಕೆರ್‌ಬೀನ್

ಲಿ ಪಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಮೆಡಿಟೆರ್ಯಾನೀನ್, ನನ್-ವೆಜ್

ದ್ ಐಲೆಂಡ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.5
Address of the listing ಇನ್ದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್

ಜೋ ರೆಸ್ತೋ ಕೆಫೆ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
3.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್,ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ನೋ

ಅನ್ನಾ ಮೀನೋಚೆರ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
3.0
Address of the listing ಕನಿಂಗ್ಯಾಮ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಸಿಟಿ ಬಾರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಕೆಬಬ್ಸ್

ಬಫ್ ಬಿಫಿಟ್ ಬಫ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಸೆಂಕತಮ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Nightclub

ಟ್ರೋಯಿಕಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಇನ್ದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ಕೋಸ್ಟಲ್

ದ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗ್ರಿಲ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಡೋಮ್ಲುರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ಯೂರೋಪಿಯನ್, ಗ್ರಿಲ್

ಇದ್ಯಾಕಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಮೆಡಿಟೆರ್ಯಾನೀನ್
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 7ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಯೂರೋಪಿಯನ್

ಕೆಫೆ ಅಜರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Restaurant

ಬಾಬಾ ದಾ ಢಬ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮೆಡಿಟೆರ್ಯಾನೀನ್
Address of the listing ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್‌ 2ಎನ್.ಡಿ. ಫೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ನೋ

ಸೋಹೋ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
Address of the listing ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಅಮೆರಿಕನ್, ಅಸಿಯನ್
Address of the listing ಇನ್ದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಅಮೆರಿಕನ್, ಅಸಿಯನ್

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Bangalore ನಲ್ಲಿ Coffee Shop Bangalore ನಲ್ಲಿ Ice cream Shop Bangalore ನಲ್ಲಿ Sweet Shop