ಇಮ್ಯಾಜಿನ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೀಲರ್ಸ್
2.5
Address of the listing ಹೋಸುರ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಏಪಲ್-ಐಫೋನ್

ಜೆ.ವಿ. ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್‌

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
4.0
Address of the listing ಹೋಸುರ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ರೆಮ್ಸೋಂ,ಉಷಾ,ವೀನಸ್,ರೆಕೋಲ್ಡ್,ವಿ-ಗಾರ್ಡ್,ಎ.ಒ. ಸ್ಮಿಥ್
3.5
Address of the listing ಹೋಸುರ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನ್ಯೂರೋಲೋಗಿ

ತೀಲಿಯಾ

ಫ್ಲೋರಿಸ್ಟ್
Address of the listing ಹೋಸುರ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ದ್ ಸ್ವದೆಶಿ ಸ್ಟೋರ್

ಫ಼ರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
3.5
Address of the listing ಹೋಸೂರ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Curtain Dealers,Rugs Dealers,Carpet Dealers

ಲೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಜಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ಅಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫೆಜ್‌ 1, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್,ಪೂಲ್ ಅರಿಯಾ

ಪಂಜಾಬಿ ಬೈ ನೆಚರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
2.0
Address of the listing ಹೋಸುರ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
4.5
Address of the listing ಅಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫೆಜ್‌ 1, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಸೋ-ಅದ್, ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಇ., ಯೆಸ್
4.5
Address of the listing ಹೋಸುರ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಹ್ಯ್ದೆರಬದಿ

ಡೋಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ಼ಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಫೆಜ್‌ 1, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಪಿಜಾ, ನನ್-ವೆಜ್

ಅನಂದಾ ಟೆಕ್ನೋಲಾಜೀಸ್

ಹೋಂ ಉಪಕರಣ ರಿಪೇರಿ
5.0
Address of the listing ಹೋಸೂರ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Hardware and Electrical Stores

ಹರ್ಷ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಅನೆಕಲ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Travel Agent - Airlines,Travel Agent - Bus Train
Address of the listing ಅನೆಕಲ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಬಾರಿಯ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ

ಉಸ್ ಪಿಜ಼ಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಫೆಜ್‌ 1, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಪಿಜ಼ಾ, ನನ್-ವೆಜ್, ಸೋದೆಕ್ಷೋ

ಮಸ್ತ್ ಕಲಂದರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಫೆಜ್‌ 1, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಾಪ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಹೋಸೂರ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋಕಿಯಾ,ಸನಿ ಎರಿಕ್ಸನ್
Address of the listing ಹೋಸುರ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Current Account Facility,Saving Account Facility

ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಹೋಮ್ ಎಪ್ಲಾಯೆನ್‌ಸೆಸ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
Address of the listing ಹೋಸುರ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Tata Sky Dealers,Tata Sky Digital TV Dealers

ಮೋಡಿಕೆರ್

ಪೂರಕ ಆಹಾರ ಡೀಲರ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 9ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಹರ್ಬಲ್/ಅಯರ್ವೆಡಿಕ್ ಫೂಡ್ ಸಪ್ಲಮೆಂಟ್

ಬಾಬಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್

ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಕರು
5.0
Address of the listing ಹೋಸುರ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಸರಮೀಕ್ ಟೈಲ್ಸ್, ವೀತ್ರೀಫೀಯೇದ್ ಟೈಲ್ಸ್, ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್

You might also like