3.5
Address of the listing ಪ್ಯಾಲೆಸ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಸಾಲಸಾ, ಜಿವ್, ವ್ಯಾಲ್ಟ್ಜ್, ಫೋಕ್ಸ್ಟ್ರೋಟ್
Address of the listing ಸದಾಶಿವಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಸಾಲಸಾ,ಜಿವ್,ಬಚತಾ,ಮೆರೆಂಗುಯೇ

ಸ್ಮುಕೃಠಿ ಕಲಮಂದ್ರಿ

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
3.0
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ವಾಯಲಿನ್, ಕಿಬೋರ್ಡ್
2.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಅಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಬಕ್ಸ್,ಟ್ರೆಡ್‌ಮಿಲ್,ರೋವಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ಸ್

ಕೀದಜ್ ಎನ್ ಬ್ರೈನಜ್

ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
5.0
Address of the listing ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್
4.5
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 7ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಅಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಬಕ್ಸ್,ಟ್ರೆಡ್‌ಮಿಲ್,ಸ್ಟೆಪರ್ಸ್

ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
Address of the listing ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲೆಯಾವುಟ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಜುಮ್ಬಾ, ಬಾಲೀವೂಡ್, ಭರತನತ್ಯಮ್, ಸಾಲಸಾ, ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಕೀದಜ್ ಎನ್ ಬ್ರೈನಜ್

ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
Address of the listing ವಿಜ್ಞಾನಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವೋಕಲ್, ಗಿಟಾರ್

ಸ್ಟುಡಿಯೋ 5678

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
5.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಸಾಲಸಾ, ಬಾಲೀವೂಡ್, ಜಿವ್, ಜ್ಯಾಜ್, ಚಾ ಚಾ ಚಾ
1.0
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಇಂಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ವಾಯಲಿನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲಾ, ಫ್ಲುಟ್
4.0
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಸಾಲಸಾ, ಬಚತಾ, ಚಾ ಚಾ ಚಾ, ಮೆರೆಂಗುಯೇ, ಏಫ್ರೋ ಕ್ಯೂಬನ್

ಸ್ಟುಡಿಯೋ 5678

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
3.5
Address of the listing ದೆವಸಂದ್ರಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಸಾಲಸಾ, ಬಾಲೀವೂಡ್, ಜಿವ್, ಚಾ ಚಾ ಚಾ, ಮೆರೆಂಗುಯೇ
Address of the listing ಮರಾಠಾ ಹಲ್ಲಿ ರೀಂಗ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಸಾಲಸಾ, ಬಾಲೀವೂಡ್, ಕಠಕ್, ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್

ನತ್ಯಲೆಯಾ

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
Address of the listing ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್‌ 2ಎನ್.ಡಿ. ಫೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಾನ್ಸ್, ಸಾಲಸಾ, ಹಿಪ್ ಹಾಪ್, ಬಿ-ಬೋಯೀಂಗ್
3.5
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 2ಎನ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಸಾಲಸಾ,ಜಿವ್,ಮೆರೆಂಗುಯೇ
3.5
Address of the listing ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್‌ 2ಎನ್.ಡಿ. ಫೆಜ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಸಾಲಸಾ, ಹಿಪ್ ಹಾಪ್, ಬಾಲೀವೂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
4.0
Address of the listing ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಹಿಪ್ ಹಾಪ್,ರಾಕ್ ಎಂಡ್ ರೋಲ್,ಏಫ್ರೋ ಜ್ಯಾಜ್,ಸಾಲಸಾ
Address of the listing ವಿಜಯಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಭರತನತ್ಯಮ್, ಜುಮ್ಬಾ, ಕಂಟೆಮ್ಪರರಿ, ಸಾಲಸಾ, ಹಿಪ್ ಹಾಪ್
3.0
Address of the listing ಬಸವನಗುಡಿ , ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಬಾಲೀವೂಡ್, ಹಿಪ್ ಹಾಪ್, ಬೆಲಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್

ರಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದ್ ಕ್ಲಾಕ್

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
4.0
Address of the listing ವಸಂಥ್ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಜಿವ್,ಸಾಲಸಾ,ಬಚತಾ,ಜೋಕ್,ಚಾ ಚಾ ಚಾ

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Flutes dance classes Tablas dance classes Ms. rashmi pahujas dance classes Mr. narendras dance classes Mr purvesh trivedis dance classes Mrs. smita shastris dance classes

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Bangalore ನಲ್ಲಿ Music Class