1.0
Address of the listing ಅರುಮ್ಬಾಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸನಿ

ಶ್ರಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ರಾಜಾ ಅನ್ನಮಲೈಪುರಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸನಿ, ಎಲ್.ಜಿ., ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಓನೀದಾ, ಸನಿ,ಎಲ್.ಜಿ.

ವನವೀಲ್ ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್

ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ಅಲವಾರಪೆಟ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಗಾಡ್‌ರೆಜ್,ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಎಲ್.ಜಿ., ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್

ನ್ಯೂ ರೋಸ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್

ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ಥಿರುವಾನ್ಮಿಯುರ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಬಜಾಜ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್,ಬಜಾಜ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್
Address of the listing ತಂಬರಮ್ ವೆಸ್ಟ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಫಿಲಿಪ್ಸ್

ಮಿಕ್ರೋಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್

ಟಿವಿ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ತಿರುವಂಮಿಯುರ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ., ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಎಲ್.ಜಿ.,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
Address of the listing ಅನ್ನಾ ಸಲೈ, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ.,ಓನೀದಾ,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
Address of the listing ನನ್ದನಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್,ಸನಿ
Address of the listing ಮೌಂಟ್‌ ರೋಡ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ., ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಎಲ್.ಜಿ.,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್

ಥೈ ಎಫ್.ಎ.ಸಿ.

ಟಿವಿ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ಕೋರುಕ್ಕುಪೆಟ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್,ಫಿಲಿಪ್ಸ್
Address of the listing ಸೋವ್ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ., ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್
Address of the listing ಪಡಿ, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಓನೀದಾ, ಎಲ್.ಜಿ., ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ಓನೀದಾ
Address of the listing ಅರುಮ್ಬಾಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ., ಸನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಎಲ್.ಜಿ.,ಸನಿ
Address of the listing ಅನ್ನಾ ನಗರ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಫಿಲಿಪ್ಸ್

ಅಲೆಕ್ಟ್ರೋ ವೆವ್

ಟಿವಿ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ಚೂಲೈ, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಓನೀದಾ, ಸನಿ,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್,ಓನೀದಾ

ಟೆಲೆ ಟೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ಅದ್ಯರ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಓನೀದಾ, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಓನೀದಾ,ವಿಡಿಯೋಕಾನ್
Address of the listing ಟಿ.ನಗರ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ., ಸನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಎಲ್.ಜಿ.,ಸನಿ,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
Address of the listing ಸೋವ್ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಓನೀದಾ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸನ್ಸುಯಿ, ಎಲ್.ಜಿ.
Address of the listing ಪ್ಯಾರ್ರಿಸ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಫಿಲಿಪ್ಸ್

ಅಕ್ಸೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಂಬಾಲಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ವರ್‌ಪೂಲ್,ಎಲ್.ಜಿ., ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್‌,ವರ್‌ಪೂಲ್,ಎಲ್.ಜಿ.

You might also like