ಲಿಟ್ಲ್ ಇಟಲಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್ ಹೈ ರೋಡ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
4.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್ ಹೈ ರೋಡ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಚೆಟ್ಟೀನದ್
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಕೋಮಲಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಎಯರ್ ಏರ್ಯಾಬಿಯಾ

ಏರ್ಲೈನ್ ಕಛೇರಿಗಳು
4.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್ ಹೈ ರೋಡ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, 33664444

ಹಾಟ್ ಚಿಪ್ಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ವೆಜ್
5.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್ ಹೈ ರೋಡ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ನನ್-ವೆಜ್, ಯೆಸ್

ಚೋಲೆಯಿಲ್ ಸಂಜೀವನಮ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಅಯರ್ವೆಡಿಕ್, ಕೆರಲಿಟ್

ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
5.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್, ಯೆಸ್

ಕ್ರೀಮ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
5.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಿಕ್ಸ್‌ಕ್ಯಾನ್

ಐಡಿಯಲ್ ಬೀಚ್ ರೆಸೋರ್ಟ್

ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಛೇರಿಗಳು
4.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing Resort Offices
5.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing Resort Offices

ವಿ.ಜಿ.ಎನ್. ಡೀವೆಲೊಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ದೆರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್
4.5
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing Builders And Developers for Residential Apartment

ಈಡನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಫಿ ಜೋನ್
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing Sweet Shop
4.5
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎ.ಸಿ.,ಫುಲಿ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್,ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಟ್ ಆಫಿಸ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ವ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಕಿಚೆನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
1.0
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್,ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ವೋಡಾಫೋನ್ ಡೆಟಾಕಾರ್ಡ್ಸ್

ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು
Address of the listing ನುಂಗಮಬಕ್ಕಮ್ ಹೈ ರೋಡ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ವೋಡಾಫೋನ್

You might also like