ವೆಂಕಟೆಸ್ವರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಸುಂದರೆಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಚಿತ್ತೂರ್
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ರವಿ ಲೆಬೋರೆಟರೀಸ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಔಫಿಸರ್ಸ್ ಲೆನ್‌, ಚಿತ್ತೂರ್
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆಯ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
3.0
Address of the listing ಪುತ್ತುರ್ ರೋಡ್‌, ಚಿತ್ತೂರ್
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಪವಿತ್ರಾ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಕೆ.ಆರ್. ಪಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತೂರ್
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಪ್ರೀತಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಒ.ಟಿ.ಕೆ. ರೋಡ್‌, ಚಿತ್ತೂರ್
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

You might also like