4.5
Address of the listing ಪಸ್ಚಿಮ್ ವಿಹಾರ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಗುಜರಾತಿ, ರಜಸ್ಠನಿ, ವೆಜ್
4.5
Address of the listing ಅಶೋಕ್‌ ವಿಹಾರ್‌ ಫೆಜ್‌ 2, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಇಗೋ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
3.5
Address of the listing ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಕಾಲನಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ಇಟಾಲಿಯನ್, ನನ್-ವೆಜ್, ನೋ
3.0
Address of the listing ನರೈನಾ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಸಕುರಾ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕಾನ್ನೌಟ್‌ ಪ್ಲೆಸ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ಜಾಪಾನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್
4.0
Address of the listing ಚಾಣಕ್ಯ ಪುರಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಜಾಪಾನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್
Address of the listing ಕಾನ್ನೌಟ್‌ ಪ್ಲೆಸ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ರೀನಾ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
5.0
Address of the listing ಸೆಕ್ಟರ್‌ 27 - ನೋಯಿಡಾ, ನೋಯಿಡಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ರೋಜಿ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
5.0
Address of the listing ಲಾಜ್‌ಪತ್‌ ನಗರ್‌, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
4.5
Address of the listing ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಕಾಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.5
Address of the listing ಹೌಜ಼್ ಖಾಸ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮುಘ್ಲೈ

ವೆದಾ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
3.5
Address of the listing ಕಾನ್ನೌಟ್‌ ಪ್ಲೆಸ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ಮುಘ್ಲೈ
4.0
Address of the listing ಮಾಡಲ್‌ ಟೌನ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ಸಾಕೆತ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
3.0
Address of the listing ಮಾಡಲ್‌ ಟೌನ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಚೈನಿಜ್

ಸಾಗರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಜನಪಥ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್, ಯೆಸ್

ಮೆನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಸುರ್ಯಾ ನಗರ್‌, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ಸಾಗರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲನಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ವೈಶಾಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ 4, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಶಹನೈ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಎನ್.ಐ.ಟಿ., ಫರಿದಾಬಾದ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

You might also like