Address of the listing ರಜೋರಿ ಗಾರ್ಡೆನ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
1.0
Address of the listing ಕಾನ್ನೌಟ್‌ ಪ್ಲೆಸ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಸ್ಪೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಮಾಲವೀಯ ನಗರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಸೀಫೂಡ್, ನನ್-ವೆಜ್

ಸಿ ಫೂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಲಾಜ್‌ಪತ್‌ ನಗರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ಪುರಮ್, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮುಘ್ಲೈ

ಜಮ್ಬರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಡಿ.ಎಲ್.ಎಫ್. ಸಿಟಿ ಫೆಜ್‌ 3, ಗುಡಗಾಂವ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೀಫೂಡ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಸ್ಟಿಕಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಸೆಕ್ಟರ್‌ 25 ಎ - ನೋಯಿಡಾ, ನೋಯಿಡಾ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್,ಫೆಸ್ಟ್ ಫೂಡ್,ಫಜ್ನ್

ಚಕ್ ಪ್ಲಾಜಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಮಯುರ್‌ ವಿಹಾರ್‌ ಫೆಜ್‌ 1, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಸೀಚುಯನ್ ಸ್ಟೋರಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಗುಡಗಾಂವ್‌ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 56, ಗುಡಗಾಂವ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ಸೆಕ್ಟರ್‌ 49 - ಗುಡಗಾಂವ್‌, ಗುಡಗಾಂವ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ನೋ, 1 ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಮುಘ್ಲೈ

ದ್ ಗ್ರಿಲ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್ 7, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing Continental Restaurant

ಹೈ ಕೋಲಕಾತಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್ 8, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ನೋ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಚೈನಿಜ್

ದಮ್‌ ಪಕವಾನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 5, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಎಫ್.ಎ. ಯಾನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಲಾಜ್‌ಪತ್‌ ನಗರ್‌ ಪಾರ್ಟ್‌ 4, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಸೀಫೂಡ್
Address of the listing ಸಫದರಜುಂಗ್ ಅನ್ಕ್ಲೆವ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing Restaurant

19ಟಿ.ಹೆಚ್. ಹೋಲ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಚಕ್ ಪಂಜಾಬಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರಜೋರಿ ಗಾರ್ಡನ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಪಂಜ್ಯಾಬಿ

ಜಮ್ಬರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ನಠುಪುರ್, ಗುಡಗಾಂವ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ
Address of the listing ವಸಂತ್‌ ಕುಂಜ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್

ನೈಟ್ ರೈಡರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕಾನ್ನೌಟ್‌ ಪ್ಲೆಸ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

You might also like