Address of the listing ಲಾಜ್‌ಪತ್‌ ನಗರ್‌ ಪಾರ್ಟ್‌ 2, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing Restaurant
3.0
Address of the listing ನರೈನಾ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ಸೆಕ್ಟರ್‌ 18 - ನೋಯಿಡಾ, ನೋಯಿಡಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಸೀಫೂಡ್, ನನ್-ವೆಜ್
Address of the listing ವಸಂತ್‌ ಕುಂಜ್ - ಸೆಕ್ಟರ್‌ ಎ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ಖಾನ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೂರೋಪಿಯನ್, ಜಾಪಾನಿಜ್
Address of the listing ಸರ್ದಾರ್‌ ಪಟೆಲ್‌ ಮರ್ಗ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್
Address of the listing ಸೆಕ್ಟರ್‌ 29 - ಗುಡಗಾಂವ್‌, ಗುಡಗಾಂವ್‌
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಮುಘ್ಲೈ
Address of the listing ವಸಂತ್‌ ಕುಂಜ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್, ಜಾಪಾನಿಜ್
Address of the listing ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 7, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಕೆರಲಿಟ್
4.0
Address of the listing ಲೋಧಿ ಕಾಲನಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್

ಸ್ಯಾಮ್ಪ್ಯಾನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಕಾಲನಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್
Address of the listing ಸರ್ವೋದಯಾ ಅನ್ಕ್ಲೆವ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ಕಾನ್ನೌಟ್‌ ಪ್ಲೆಸ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಕೋಸ್ಟಲ್
Address of the listing ಗುಡಗಾಂವ್‌, ಗುಡಗಾಂವ್‌
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
Address of the listing ಗ್ರೀನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್,ಸೀಫೂಡ್

ದಕ್ಷಿಣ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
5.0
Address of the listing ಸಾಕೆತ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನೋ, ಪೂಲ್ ಅರಿಯಾ, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ರಜೋರಿ ಗಾರ್ಡೆನ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಅಮರಾಂತ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಉದ್ಯೋಗ್‌ ವಿಹಾರ್‌ ಫೆಜ್‌ 5, ಗುಡಗಾಂವ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ಸೀಫೂಡ್

ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರಜೋರಿ ಗಾರ್ಡನ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing Restaurant

ಸ್ಪೈಸ್ ರೂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಪಶ್ಚಿಮ್ ವಿಹಾರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್

You might also like