ಟೈಮ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
5.0
Address of the listing ಪ್ಯಾನಜಿಮ್, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Entrance Exam Training Institutes

ಟೈಮ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
5.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing SAT Entrance Exam Coaching

ಅಲ್ಫಾ ಮೀಂದಜ್

ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್
3.5
Address of the listing ಪ್ಯಾನಜಿಮ್, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಇಟ್, ಏಕೌನ್ಟ್ಯಾನ್ಟ್ಸ್

ವಾಸುಮಾತಿ ಪ್ರಭು ಪೆರೆರಾ

ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು
Address of the listing ಪೋರ್ವೋರೀಮ್, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಬಿಹ್ಯಾವಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್ ,ಡಿಪ್ರೆಶನ್
Address of the listing ಗೋವಾ ಜಿ.ಪಿ.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing Online Services,Language Training Institutes

ಲಕ್ಷಯ ಏಕ್ಯಾಡೆಮಿ

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
3.0
Address of the listing ಪ್ಯಾನಜಿಮ್, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Entrance Exam Training Institutes
Address of the listing ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಇಟ್, ಬಿ.ಪಿ.ಒ., ಏಕೌನ್ಟ್ಯಾನ್ಟ್ಸ್
4.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಅರಬಿಕ್

ಅವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಅಜುಕೆಷನ್ ಫೌಂಡೆಷನ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Tuitions

ಅದ್ಸ್ತರ್

ಸಾಗರೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಪೋರ್ವೋರೀಮ್, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Overseas Management courses
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಬಾಡಿ ಟೋನಿಂಗ್,ವೆಟ್ ಲೋಸ್,ವೆಟ್ ಗೆನ್,ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
5.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Speech And Drama Classes,Speech And Drama Courses

ವೀನ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing GCET Entrance Exam Coaching
3.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Finishing Schools

ಕಾಜ್ ಆಫ್ ಆವರ್ ಜಾಯ್

ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ
Address of the listing ಚೀಕಲೀಮ್ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Cognitive Rehabilitation Services
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Rehabilitation Centre For Alcohol Addicted People
4.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Physiotherapy And Rehabilitation Service

ಕೃಪಾ ರಿಹಬಿಲಿಟೆಷನ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ
5.0
Address of the listing ಅಂಜುನಾ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Rehabilitation Centre
Address of the listing ಕಾನ್ಸೌಲಿಮ್ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing Abundant Children Rehabilitation Centre
2.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing Rehabilitation Centre

You might also like