ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೋಲಾಂಕಿ ಅಲ್ಟ್ರ್ಯಾಸೌಂಡ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಶುಶೃಶಲೆಯಾ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಮುರ್ಗಯೋಂ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಗೋವಾ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪೋಂಡಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಪಿರಾಮಲ್ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಮಪೂಸಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ದೀರೋಕೆರ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
3.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ವಾಕ್ಸ್ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಬೀಚೋಲೀಮ್ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಪಠರಲ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಲಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ಗೌರೀಸ್ ಅಲ್ಟ್ರ್ಯಾಸೌಂಡ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ವ್ಯಾದ್ಯ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪೋಂಡಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಮೆಡಿಕೆರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಮಪೂಸಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಪ್ಯಾನಜಿಮ್ ಅಲ್ಟ್ರ್ಯಾಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಕಾರ್ಯಾಂಜ್ಯಾಲೆಮ್, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್
4.0
Address of the listing ಅಂಜುನಾ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಓರ್ದೋಪೆಡಿಕ್ಸ್,ಓಫ್ದ್ಯಾಲ್ಮೋಲೋಗಿ,ಡೆನ್ಟಿಸ್ಟ್ರಿ
5.0
Address of the listing ಕಂಕೋಲಿಮ್ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ,ಕಾರ್ಡಿಯ್ಲೋಗಿ,ಅರೋಲೋಗಿ,ಇ.ಎನ್.ಟಿ.
5.0
Address of the listing ಕೋರ್ಲಿಮ್ ಐ.ಇ. ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ, ಅರೋಲೋಗಿ, ಜೆನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಯೆಸ್
Address of the listing ಬೀಚೋಲೀಮ್ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಡೆಂಟಲ್,ಡೆರ್ಮ್ಯಾಟೋಲೋಗಿ,ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ,ಪಿಡಿಯ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Address of the listing ಉಸ್ಗಯೋ ಅದ್ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಡೆರ್ಮ್ಯಾಟೋಲೋಗಿ,ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ,ಓರ್ದೋಪೆಡಿಕ್,ಇ.ಎನ್.ಟಿ.
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ, ಯೆಸ್

You might also like

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Hiv testing centres Holter monitoring Horizontal mri scan centres Horizontal mri scan labs Hormone testing centres Hscrp c reactive protein testing centres

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Goa ನಲ್ಲಿ Pharmacy Goa ನಲ್ಲಿ Medical Supplies & Equipment Dealers Goa ನಲ್ಲಿ Doctor