Address of the listing ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್
2.5
Address of the listing ಸ್ಯಾಲ್ಕೆಟ್, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಾಜಿ, ಕಾರ್ಡಿಯ್ಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ನ್ಯೂರೋಲೋಗಿ

ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಬಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ವರ್ಕಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಘೋದೆಕೆರ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಸ್ಯಾಲ್ಕೆಟ್, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ರೀವೋನ್ಕರ್ಸ್ ಇಮೆಜಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ಲಾಲ್ ಪಠ್ಲಬ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಿಕಸ್ತಾ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಮುರ್ಗಯೋಂ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಸೀದದ್ಸ್ ಪ್ಯಾದೋಲೋಗಿಕ್ಯಾಲ್ ಲಬರೋತೋರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಸೆಂಟರಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
3.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಪಠರಲ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ಫೋಂಸೆಕ್ಯಾಸ್ ಪಾಥ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ದಲ್ವೀಸ್ ಇಮೆಜಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
3.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಪ್ಯಾನಜಿಮ್ ಅಲ್ಟ್ರ್ಯಾಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಫೋಂಸೆಕ್ಯಾಸ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
3.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ದೀರೋಕೆರ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಸಿಟಿ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ರಘುವಂಶಿಸ್ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ರಘುವಂಶಿ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

You might also like