4.0
Address of the listing ಬಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಚ್ಯಾರನೋಕ್ಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
5.0
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಬಿನ್‌ಜಾಲಿ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಲಿಟ್ಲ್ ಇಟಲಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
5.0
Address of the listing ಕ್ಯಾಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಇಟಾಲಿಯನ್
3.0
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಅಂಬರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
2.5
Address of the listing ಅಸ್ಪಲೆನೈಡ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
4.0
Address of the listing ಇ.ಎಮ್ ಬೈಪಾಸ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಆನ್‌ಸೈಟ್, ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರೀ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Address of the listing ಆಚಾರ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಸೀಫೂಡ್
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್,ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ಬಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಅಫರಾ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌ ಸಿಟಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಯೂರೋಪಿಯನ್

ಅರ್ಬೆನ್ ದೆಸಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕ್ಯಾಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್
Address of the listing ಅಸ್ಪಲೆನೈಡ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ನೋ

ಐವರಿ ಕಿಚೆನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕ್ಯಾಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
Address of the listing ಅಲ್ಗಿನ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕವರ್ಡ್, ಎನ್.ಎ., ಫ್ರೀ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್

ವಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್‌

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಮಿಡಲಟನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಬರ್ಗರ್ಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಫಾಯರ್‌ ಎಂಡ್ ಐಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.5
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಫೆಸ್ಟ್ ಫೂಡ್, ಇಟಾಲಿಯನ್

ಜರಂಜ್ ಜೋನ್ಗ್ಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
5.0
Address of the listing ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಜಾಪಾನಿಜ್, ದೈ

ರೋಕ್ಸಿ

ಬಾರ್ & ಪಬ್
2.0
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವಾಲೆಟ್, ಎನ್.ಎ., ಕವರ್

ಮರ್ರಕೆಶ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
4.0
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವಾಲೆಟ್, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಫ್ರೀ

ಮೋಕ್ಯಾಮ್ಬೋ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.5
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

You might also like

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Pubs with live band Live band pubs Live music bars Live music pubs Pubs with dance floor Pubs with dj

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Kolkata ನಲ್ಲಿ Nightclub