4.0
Address of the listing ಅಲೀಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಎಂಡ್ ಅಮ್ಪಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸ್
5.0
Address of the listing ಬಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫಸಿಲಿಟಿ

ತಾಜ್ ಬೆಂಗಾಲ್

ಹೋಟೆಲ್
3.5
Address of the listing ಅಲೀಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing 27 ಕೆಮಿಸ್, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್
Address of the listing ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಎನ್/ಎ

ವೀನಸ್

ಜಿಮ್
1.5
Address of the listing ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನವರ್ ಶಾಹ್ ರೋಡ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಡ್ರೆಸ್ ಚೆಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್
4.0
Address of the listing ಕ್ಯಾಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಡ್ರೆಸ್ ಚೆಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್
4.0
Address of the listing ಬಿಧಾನ್ ನಗರ್‌ (ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌), ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಡ್ರೆಸ್ ಚೆಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್
3.0
Address of the listing ಸೋವಾ ಬಜಾರ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಡ್ರೆಸ್ ಚೆಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್
3.0
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಡ್ರೆಸ್ ಚೆಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್
2.5
Address of the listing ಗರೀಯಹತ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Gym With Body Shaping Machines
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫಸಿಲಿಟಿ
5.0
Address of the listing ಅಸ್ಪಲೆನೈಡ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing 15 ಕೆಮಿಸ್, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್

ದ್ ಸ್ತದೆಲ್

ಹೋಟೆಲ್
4.0
Address of the listing ಬಿಧಾನ್ ನಗರ್‌ (ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌), ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing 10 KMs, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್

ಬಾಣ್ ಥೈ

ಹೋಟೆಲ್
1.0
Address of the listing ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing 23 ಕೆ.ಎಮ್., ಬಾರ್/ಪಬ್, ಬಿಜನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಫೀ ಶಾಪ್‌
5.0
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing 28 ಕೆಮಿಸ್, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್
5.0
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant
5.0
Address of the listing ಕ್ಯಾಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant
Address of the listing ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing 23 ಕೆಮಿಸ್, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್
5.0
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing 11 ಕೆ.ಎಮ್., 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್
4.0
Address of the listing ಸೋದಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Yoga Classes,Fitness,Aerobic Classes

You might also like