ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ಮಿಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಚುಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್

ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
3.5
Address of the listing ಗೋಲ್ಪರ್ಕ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಏಂಕೀಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್,ಅರಬಿಕ್,ಬಿನ್‌ಜಾಲಿ,ಚೈನಿಜ್,ಇಂಗ್ಲಿಶ್
2.5
Address of the listing ಬಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ವಾಯಲಿನ್, ಕಿಬೋರ್ಡ್

ದ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕೌನ್ಸಲ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ

ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
4.0
Address of the listing ಕ್ಯಾಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, NIಎಲ್
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವೆತ್ತಾ

ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
3.0
Address of the listing ಭವಾನೀಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing English Language Learning Centre

ದಿಕ್ಷಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಗರೀಯಹತ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಇ.ಆರ್.ಪಿ., ಸಪ್, ಯೆಸ್

ಇಂಡಿಯಾಕೆನ್

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
Address of the listing ರಶ್ ಬಹರಿ ಏವೆನ್ಯೂ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Diploma In Financial Management Courses
4.0
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌ ಸಿಟಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಇ.ಆರ್.ಪಿ., ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನೋಲಾಜೀಸ್, ಯೆಸ್

ಫೌರೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೆಜೆಸ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್

ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
Address of the listing ರಬೀನ್ದ್ರ ಸದನ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Language Training Institutes

ಓರಾಯನ್ ಅಡುಟೆಕ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
3.0
Address of the listing ಉತ್ತರ್‌ ಪರಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಡಾಟ್ ನೆಟ್,ಅಮ್ಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್,ಇ.ಆರ್.ಪಿ.
5.0
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲೀಷ್ , ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಯೆಸ್

ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂಟ್ಸ್

ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
5.0
Address of the listing ಗರೀಯಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲೀಷ್ , ಬೆಸಿಕ್ ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ಸ್
Address of the listing ಹೆಚ್.ಒ. ಛಿ ಮಿನಃ ಸರನಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್

ಗೀರೋನಾ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟ್ರಮ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ತೋಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
5.0
Address of the listing ನ್ಯೂ ಅಲೀಪೋರೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಚುಟ್

ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
4.0
Address of the listing ಬ್ಯಾರ್ಯಾಕ್ಪೋರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲೀಷ್ , ಬೆಸಿಕ್ ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ಸ್

ಅನ್‌ಶೋರ್ ಸೋಲ್ಯೂಶನ್ಸ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
4.0
Address of the listing ಕೃಷ್ಣಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Language Training Institutes

ಎಡ್‌ವೆಂಟ್ ಅಜುಕೆಷನ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಾಗರೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್
Address of the listing ದುನಲೋಪ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್
5.0
Address of the listing ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ ಮೈದಾನ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Dance Class,Training Centres,Graphic Designers

ಎನ್.ಐ.ಐ.ಟಿ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
3.0
Address of the listing ಕ್ಯಾಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Java Courses,Oracle Courses,C++ Courses,C Courses
3.0
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್,ಜರ್ಮನ್, ಅನಿಮೆಷನ್ ಮಲ್ಟೀಮೀಡಿಯಾ

You might also like