> > Simran Restaurant

സിമരൻ രെസ്ട്രംറ്റ്

Restaurant
 015212209444, 015212200725
ജിനാ രോഡ്‌, കോതെഗതെ, ബികനെര്‌ - 334001
നിയര്‌ സ്ടെട്‌ ബ്യാംക്‌ അഫ് ബികനെര്‌ എംഡ്‌ ജയപുര്

Services

Veg/Non-Veg: നൻ-വെജ്
Cuisine: മല്ടി-കൂസിംയ് , സൌഥ് ഇന്ഡിയന്‌

Write Review

You might also like