> > Shiva Shakthi Restaurant

ഷിവ ഷക്തി രെസ്ട്രംറ്റ്

Restaurant
 04322220157
ഠീഋമെയം രോഡ്‌, പുദുകോട്ടൈ റ്റൌൻ, പുദുകോട്ടൈ - 622001
അപോജിട്‌ പുദുകോട്ടൈ ഓല്ഡ്‌ ബസ്‌ സ്ട്യാംഡ്‌

Write Review

Nearby Locality Guides

East Raja Street