> > The International School Bangalore

द इंटर्नॅशनल स्कूल बैंगलोर

School
 08022634900, 08022634980
एन.ए.एफ.एल. वेली, दोम्मसँद्रा सर्कल, वाइटफील्ड - सर्जापुर रोड, बेंगलुरु - 562125, Karnataka
नियर ग्रीनवुड हाइ इंटर्नॅशनल स्कूल
मैप देखें

Services

Medium: इंग्लिश
Credit Cards Accepted: नो
Gender: सो-एड
Boarding: येस
cash, credit card
Level: हाइअर सेकंडरी, हाय स्कूल, प्रि प्राइमरी, प्राइमरी
Board: आई.बी. डिप्लोमा, आई.जी.सी.एस.ई.

Write Review