डी.ओ.आई.टी.

Security Systems & Devices Dealers
 09829692846, 09784633286
रिको रोड-3, रानी बझार, इन्डस्ट्रिय्ल एरिया, बिकनेर - 334001
नियर राज रतन पॅलेस एंड होटल

Services

cash, credit card
Rental: नो
Repairs & Services: नो
Sales: येस
Segment: कमर्शल, कोर्पोरेट, रेजिडेन्शल
Credit Cards Accepted: नो
Products: ऍक्सेस कंट्रोल, अलार्म्स, अटेंडेन्स मॅनेजमेंट, बिय्मेट्रिक अटेंडेन्स सिसटम, क्स्ट्व, विडियो फोन्स

Write Review

You might also like