> > RG Stone Urology & Laparoscopy Hospital

आर.जी. स्टोन अरोलोगी & लॅपॅरोस्कोपी हॉस्पिटल

Hospital
 08326640600, 08326640601
 09766531113, 09766496639
217-218, सी.वी.सी. सेन्टर, पी.डी.ए. कॉलनी, पॅनजिम मपूसा हाइवे, अल्टो पोर्वोरीम, बर्देझ, गोवा - 403521
बिसाइड डोमिंओस पिझ्झा

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: नो
Specialization: अरोलोगी, लॅपॅरोस्कोपी, लीठोत्रीप्सी, ओब्स्टेट्रिक्स एंड गींएकोलोगी

Write Review

You might also like