ਸੁਤ੍ਰ

Nightclub
 08030527777,
ਦੈ ਲਾਲਾਇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਟਲ, ਲਾਬੀ ਲਵਲ, ਹਾਇ ਗ੍ਰਾਉਂਡਸ, ਕੁਮਾਰਾ ਕਰਪਾ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560001, Karnataka
ਇਨ ਦੈ ਲਾਲਾਇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਟਲ
View Map

Services

Entry: ਕਵਰ ਚਾਰਜ
Stags Allowed: ਨੋ
Stags Allowed: ਨੋ
Parking: ਵਾਲੈਟ
Entry: ਕਵਰ
Parking: ਵਾਲੈਟ
Amenities: ਡੈਨਸ ਫਲੋਰ, ਡੀ.ਜੇ., ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ, ਨਾਇਟਕਲਬ
Credit Cards Accepted: ਅਮੈਰਿਕਨ ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਪਲਸ, ਸਟਾਰ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Amenities: ਬਾਰਟੈਂਡਰ, ਡੈਨਸ ਫਲੋਰ, ਡੀ.ਜੇ., ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ
cash, credit card

Write Review

User Reviews

Sutra has a 1000 rs cover charge but its worth every penny...a slick lounge ambiance attracts the hippest in hordes...try to go on wednesday nights(gets really wicked, trust me :)