> > Oliva Clinic

ਓਲੀਵਾ ਕਲਿਨਿਕ

Skin Clinic
4621, ਟੀ.ਬੀ.ਆਰ. ਟਾਵਰ ਨਂਬਰ-221, 2ਏਨ.ਡੀ. ਅਵੇਨਿਊ, ਅਂਨਾ ਨਗਰ ਵਾਈ ਬਲਾਕ, ਚੇਂਨਈ - 600040, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਅਂਨਾ ਨਗਰ ਟਾਵਰ ਮੇਟ੍ਰੋ

Services

Services: ਆਸਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਂਟੀ ਅਜਿਂਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬਾਡੀ ਸਕਲਪਟਿਂਗ, ਕਾਟੇਰੀ, ਕੈਮਿਕਲ ਪੀਲਸ, ਡੇਰਮੈਟੋਲੋਗਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੈਨਸਪਲਾਂਟ, ਇਂਟੈਨਸ ਪਲਸਡ ਲਾਇਟ ਸਕਿਨ ਰੇਨਿਊਏਲ, ਆਈ.ਪੀ.ਏਲ. ਹੇਅਰ ਰਿਮੁਵਲ, ਲੇਸਰ ਹੇਅਰ ਰਿਮੁਵਲ, ਮਿਕ੍ਰੋਡੇਰਮੈਬ੍ਰੈਜਨ, ਫੋਤੋਠੇਰਪੀ, ਪਿਗਮੇਂਟੈਸ਼ਨ,
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Services: ਹੇਅਰ ਲੋਸ, ਹੇਅਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੈਨਸਪਲਾਂਟ, ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਲੇਸਰ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ
cash, credit card

Write Review