> > Aditya Beauty Care

ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਊਟੀ ਕੇਅਰ

Beauty Parlour
 09444033465, 09940160423
1, ਪੈਰੁਮਾਲ ਕੋਇਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਅਰੁਮਬਾੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 600108, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਪਁਚਲੀ ਅੱਮਨ ਕੋਇਲ

Services

cash, credit card
Gender: ਯੂਨਿਸੈਕਸ
Hair Treatment: ਅਂਟੀ-ਗ੍ਰੀਇਂਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕ੍ਰਮਪਿਂਗ, ਹੇਅਰ ਕਲਰ, ਹੇਅਰ ਕਟ, ਹੇਅਰ ਆਇਰਨਿਂਗ, ਹੇਅਰਲੋਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਹੇਅਰ ਸਟੀਲਿਂਗ, ਹਾਇਲਾਇਟਸ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੇਅਰ ਸਤ੍ਰੈਘਤੇਨੀਁਗ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੇਅਰ ਸਤ੍ਰੈਘਤੇਨੀਁਗ, ਪੇਰਮੀਁਗ, ਰਿਬਨਡਿਂਗ, ਥ੍ਰੈਡਿਂਗ, ਤੋਨਗੀਁਗ, ਏਕ੍ਸ-ਤੇਨਸੋ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ

Write Review

You might also like