ਮੋਬਾਇਲ ਕ੍ਯੂ

AC Repairs & Services
 08124403425
7, ਸੁਧਰਸਨ ਕਾਮਪਲੈਕਸ, ਏਮ.ਡੀ.. ਹੁੱਸਿਇਨ 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਲੇਨ, ਰਿਚੀ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮਾਉਂਟ ਰੋਡ, ਚੇਂਨਈ - 600002, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਸਁਥਾਇ ਸਿਨੇਮਾ ਥਿਏਟਰ

Services

cash, credit card
Segment: ਕਮਰਸ਼ਲ, ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ
Accessories & Parts: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Type: ਏ.ਏਮ.ਸੀ., ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Brands: ਅਪਲ-ਆਈਫੋਨ, ਬਲਾਕਬੈਰੀ, ਏਚਟੀਸੀ, ਏਲ.ਜੀ., ਨੋਕਿਆ, ਸੈਮਸਂਗ
AC Types: ਸੈਂਟਰਲ ਏ.ਸੀ., ਸਪਲਿਟ ਏ.ਸੀ., ਵਿਂਡੋ ਏ.ਸੀ.
Authorized Repair Services Of: ਸੈਮਸਂਗ, ਓਨਿਡਾ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਏਲ.ਜੀ.

Write Review

You might also like