ਹੋਮ ਸਰਵੈ Owner Verified Listing

Microwave Oven Repair
 09382386657
144, ਰੋਇਆਪੈੱਟਾਹ ਹਾਇ ਰੋਡ, ਮੈਲਾਪੂਰ, ਚੇਂਨਈ - 600006, Tamil Nadu
ਅਪੋਜਿਟ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੋਰੂਮ

Services

cash, credit card
Services: ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਵਰਕਸ
Contractor: ਨੋ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Segment: ਕਮਰਸ਼ਲ, ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ
Services: ਅਲ ਪਲਮਬਿਂਗ ਵਰਕਸ
Authorized Repair Services Of: ਸੈਮਸਂਗ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਓਨਿਡਾ, ਵਰਪੂਲ
Appliance: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਗੀਜਰ - ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਟੈਲਿਵਿਜਨ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਸਟਮਸ, ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਟੈਲਿਵਿਜਨ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ੀਨ
Authorized Repair Services Of: ਸੈਮਸਂਗ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਗਾਡਰੈਜ, ਓਨਿਡਾ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ
AC Types: ਸੈਂਟਰਲ ਏ.ਸੀ., ਸਪਲਿਟ ਏ.ਸੀ., ਵਿਂਡੋ ਏ.ਸੀ.
Authorized Repair Services Of: ਸਨੀ, ਸੈਮਸਂਗ, ਗਾਡਰੈਜ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਓਨਿਡਾ, ਏਲ.ਜੀ., ਵਰਪੂਲ
Authorized Repair Services Of: ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਸੈਮਸਂਗ, ਏਲ.ਜੀ., ਵੋਲਟਾਸ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਓਨਿਡਾ

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Adyar Mandaveli RA Puram Alwarpet
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.