ਅਕਸੈਸ

Cellphone Showroom
 04428263106
 09840790270
14, ਖਾਦਰ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਰੋਡ, ਨੁਂਗਮਬੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 600006, Tamil Nadu
ਅਪੋਜਿਟ ਵਿਲਸ ਲਾਈਫਸਟਾਇਲ ਸ਼ੋਰੂਮ

Services

cash, credit card
Accessories: ਯੈਸ
Products: ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Networking Equipment: ਏਨ.ਏ.
Accessories & Parts: ਯੈਸ
Used Laptops: ਨੋ
Brands: ਅਪਲ , ਡੈਲ , ਏਚ.ਪੀ. , ਆਈ.ਬੀ.ਏਮ. , ਲਿਨੋਵੋ , ਸਨੀ , ਜ਼ੈਨਿਥ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Brands: ਅਪਲ-ਆਈਫੋਨ, ਬਲਾਕਬੈਰੀ, ਏਚਟੀਸੀ, ਕਾਰਬਨ, ਏਲ.ਜੀ., ਮੋਟੋਰੋਲਾ, ਨੋਕਿਆ, ਸੈਮਸਂਗ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ
Brands: ਅਪਲ-ਆਈਫੋਨ, ਬਲਾਕਬੈਰੀ, ਏਚਟੀਸੀ, ਏਲ.ਜੀ., ਮੋਟੋਰੋਲਾ, ਨੋਕਿਆ, ਸੈਮਸਂਗ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ
Products: ਸੀ.ਏਫ.ਟੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਕੀਬੋਰਡ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਮੋਡੈਮਸ, ਮਾਉਸ, ਪ੍ਰਿਂਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਸਪੀਕਰਸ
Brands: ਏਚ.ਪੀ., ਆਈ.ਬੀ.ਏਮ., ਅਪਲ, ਲਿਨੋਵੋ, ਜ਼ੈਨਿਥ, ਸਨੀ, ਡੈਲ, ਇਪਸਨ, ਲੁਜਟੈਕ

Write Review

You might also like