ਏਮ.ਟੀ.ਏਸ. ਡੇਟਾਕਾਰਡ ਜ਼ੋਨ

Telecom and Internet Service Provider
 08925489354
245, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ, ਓਲਡ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਰੋਡ, ਚੇਂਨਈ - 600096, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਟਿਡੈਲ ਪਾਰਕ

Services

cash, credit card
Products & Services: ਏਮ.ਟੀ.ਏਸ. ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Brands: ਏਮ.ਟੀ.ਏਸ.
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ

Write Review

User Reviews

MTS Data card signal is good in OMR and ECR. Service is also good...
Excellent Network and good service......

You might also like