ਨਿਊ ਦੀਨ ਏਂਟਰਪ੍ਰਾਇਸੇਸ

Electronics and Home Appliance Stores
 04442174117
 09884362991
276, ਗਂਗਾ ਦੇਸ਼ਵਰ ਕੋਇਲ ਰੋਡ, ਪੁਰਸਵਾੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 600084, Tamil Nadu
ਅਪੋਜਿਟ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ

Services

Products: ਹੋਮ ਏਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ
Sansui: ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਸਿਸਟਮ
Accessories: ਯੈਸ
Products: ਡਸਕਟਾਪ
Accessories & Parts: ਯੈਸ
Brands: ਫਿਲਿਪਸ, ਇਂਟੇਕਸ
Onida: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ
Products Other: ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ, ਆਈਪੋਡ
Used Laptops: ਨੋ
Consumer Durables: ਨੋ
Services: ਨੋ
Brands: ਅਕਰ , ਡੈਲ , ਏਚ.ਪੀ. , ਲਿਨੋਵੋ , ਸਨੀ
Panasonic: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਸਿਸਟਮ
Samsung: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਸਿਸਟਮ
LG: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਸਿਸਟਮ
Brands: ਫਲਾਇ, ਏਚਟੀਸੀ, ਆਈ-ਮੇਟ, ਏਲ.ਜੀ., ਮੋਟੋਰੋਲਾ, ਨੋਕਿਆ, ਸੈਮਸਂਗ, ਸਨੀ ਏਰਿਕਸਨ

Write Review

User Reviews

one stop for all kinds of basic electronic..

You might also like