ਵੀਵੇਕਸ Owner Verified Listing

Electronics and Home Appliance Stores
 04442131616
 09500076219
205, ਪੁਰਸਵਾੱਕਮ ਹਾਇ ਰੋਡ, ਪੁਰਸਵਾੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 600007, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਭਾਰਤ ਪੇਟ੍ਰੋਲ ਬਂਕ

Services

cash, credit card
Bajaj: ਅਟੋਮੇਟਿਕ ਕੂਕਰ, ਸੀਲਿਂਗ ਫੈਨ
BPL: ਫਲੈਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੀ.ਵੀ.
Brands: ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਟਾਟਾ ਸਕਾਇ
IFB: ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ੀਨ
Accessories: ਯੈਸ
Accessories & Parts: ਯੈਸ
Hawkins: ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਕੂਕਰ
Consumer Durables: ਯੈਸ
Brands: ਨੋਕਿਆ, ਸੈਮਸਂਗ, ਸਨੀ ਏਰਿਕਸਨ
Services: ਯੈਸ
Videocon: ਕਲਰ ਟੈਲਿਵਿਜਨ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ੀਨ
Products: ਹੋਮ ਏਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਕਿਚੈਨ ਅਪਲਿਅਂਕ, ਅਦਰ
Panasonic: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ.
Sony: ਅਡਿਯੋ ਅਕਸਰੀਜ, ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ./ਏਚ.ਡੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰਸ, ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਇ-ਫੀ ਸਿਸਟਮ, ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਕਮਪੋਨਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡਿਓ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Whirlpool: ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ੀਨ
Samsung: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ., ਏਲ.ਈ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ., ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਅਵਨ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ੀਨ
Products Other: ਏ.ਸੀ., ਅਅਰ ਕੂਲਰਸ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ਿਨਸ, ਵੇਕੁਅਮ ਕਲੀਨਰਸ, ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਸ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਫੈਨਸ, ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਫ੍ਰੀਜਰਸ, ਡ੍ਰਾਇਏਰਸ, ਏਚ.ਡੀ.ਏਮ.ਆਈ. ਪਲੇਅਰ, ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ, ਏਮ.ਪੀ.3 ਪਲੇਅਰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟੀ.ਵੀ., ਫਲੈਟ ਟੀ.ਵੀ., ਸਲਿਮ ਟੀ.ਵੀ., ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ., ਪਲਾਜਮਾ ਟੀ.ਵੀ., ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਰ, ਬਿਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਰ, ਜੈਂਟਸ ਸ਼ਾਵਰ, ਲੇਡੀਜ ਸ਼ਾਵਰ, ਹੇਅਰ ਸਟੀਲੇਰ, ਨੋਜ ਟ੍ਰਿਮਰ, ਸਟੇਬਿਲਾਇਜ਼ਰਸ, ਇਮਰਜੈਨਸੀ ਲੈਮਪ, ਆਇਰਨ ਬਾਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ, ਕਰੇਜ ਜੂਸਰ, ਚਾਪਰ, ਜੂਸਰ, ਟੋਸਟਰ, ਕਾਫੀ ਮੇਕਰ ਅਂਡ ਗੈਸ ਸਟੋਵਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਰਾਇਸ ਕੂਕਰ, ਵੇਟ ਗ੍ਰਾਇਂਡਰ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਵਾਟਰ ਪਿਊਰਿਫਾਇਰ, ਮਿਕਸਰਸ, ਚਿਮਨੀ, ਹਾਬਸ, ਹੇਂਡ ਬਲਂਡਰ, ਡ੍ਰਾਈ ਗ੍ਰਾਇਂਡਰ, ਡਿਜਿਟਲ ਕੈਮੇਰਾ, ਕੇਮਕੈਰਡਰ, ਡਿਜਿਟਲ ਫੋਟੋ ਫ੍ਰੇਮ, ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਰਡੈਡ ਟੈਲਿਫੋਨ, ਕਾਰਡਲੇਸ ਟੈਲਿਫੋਨ
Philips: ਸੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਕਾਫੀ ਮੇਕਰ, ਕਲਰ ਟੈਲਿਵਿਜਨ, ਇਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਰਾਇਸ ਕੂਕਰ, ਫਲੈਟ ਟੀ.ਵੀ., ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ., ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਇਂਡਰ, ਏਮ.ਪੀ.3 ਅਂਡ ਏਮ.ਪੀ.4 ਪਲੇਅਰ, ਰੇਡਿਓ, ਸੇਂਡਵਿਚ ਮੇਕਰ, ਸਟੀਮ ਆਇਰਨ, ਟੋਸਟਰ
Kenstar: ਜੂਸ ਏਕਸਟ੍ਰੈਕਟੋਰ, ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਇਂਡਰ, ਸਟੀਮ ਆਇਰਨ
LG: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਫਲੈਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੀ.ਵੀ., ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ., ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਪਲਾਜਮਾ ਟੀ.ਵੀ., ਸੋਲੋ ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ
Brands: ਸੈਮਸਂਗ, ਗਾਡਰੈਜ, ਹੇਅਰ, ਹਿਟਾਚਿ, ਏਲ.ਜੀ., ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਵੋਲਟਾਸ, ਵਰਪੂਲ, ਕੇਰਿਅਰ, ਜੈਨਰਲ, ਬਜਾਜ, ਸੀਮਫਨੀ, ਆਈ.ਏਫ.ਬੀ., ਯੂਰੇਕਾ ਫਾਰਬਸ, ਕਾਰਚਰ, ਰੈਕੋਲਡ, ਵੀਨਸ, ਏ.ਓ. ਸਮਿਥ, ਉਸ਼ਾ, ਕ੍ਰਾਮਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵਸ, ਸਮਨਸ, ਵਰਲਡ ਸਪੇਸ, ਸਨੀ, ਫਿਲਿਪਸ, ਮਚਕੀ, ਸੈਨਸੁਇ, ਓਨਕਿਓ, ਅਪਲ, ਸੇਨ ਡਿਸਕ, ਮਾਰਫੀ ਰਿਚਰਡਸ, ਵੀ ਗਾਰਡ, ਲਿਊਮਿਕਸ, ਗਲੈਨ, ਸਨ ਫਲੇਮ, ਫੇਬਰ, ਈ.ਏਲ.ਜੀ.ਆਈ. ਅਲਟ੍ਰਾ, ਪ੍ਰੀਠੀ, ਸੌਬਾਘਿਆ, ਕਿਨਸਟੇਰ, ਬੀਟਲ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ
Electrolux: ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ੀਨ
Godrej: ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ੀਨ

Other Branches of Viveks

Opposite Gokul Complex
Adyar, Chennai
Near Adyar Bus Depot
Adyar, Chennai
Opposite Gokul Arcade
Adyar, Chennai
Adyar, Chennai
Opposite Ambattur Industrial Estate Bus Depot
Ambattur, Chennai
Near Vasantha Bhavan Hotel
Anna Nagar, Chennai
In Spencer Plaza
Anna Salai, Chennai
Opposite Viveks Service Centre
Mylapore, Chennai
View All 18 Branches of Viveks

Write Review

User Reviews

Please do not buy any products here, they are very awful in terms of customer services and irresponsible to attend to any of the product realted issues. Overall a very bad place to buy electronic products

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.