ਚੈਲੈਂਜ

Event Management Agencies
 04424327715
1/25, ਪਿਂਜਲਾ ਸੁਬ੍ਰਮਨਿਅਮ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਟੀ.ਨਗਰ, ਚੇਂਨਈ - 600017, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਚੇਂਨਈ ਸਿਲਕਸ

Services

Type: ਕੋਰਪੋਰੇਟ, ਲਾਂਚਸ, ਪਿਰੋਵੈਟੇਟ
Services: ਇਵੈਂਟ ਓਰਗਨਾਇਜਰ ਗੈਟ ਟੁਗੈਦਰ, ਅਡਵਰਟਾਇਜਮੈਂਟ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਕੋਰਪੋਰੇਟ, ਅਡਵਰਟਾਇਜਮੈਂਟ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਟੀ.ਵੀ. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ, ਅਡਵਰਟਾਇਜਮੈਂਟ ਫਿਲਮ ਰੇਡਿਓ ਜਂਗਲਸ

Write Review

User Reviews


hi i would want to know is there any vacancies in your office for freshers my name is narayanan rs and my num is 9952046568

You might also like