ਇਟ ਕੇਅਰ

Cellphone Repair
 04425982757
 07200778886
6/20, ਕਸਵਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਤੋਂਡਿਆਰਪੈਟ, ਚੇਂਨਈ - 600081, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਮਨਿ ਸਾਇਕਲ ਸਟੋਰ

Services

cash, credit card
Accessories & Parts: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Type: ਏ.ਏਮ.ਸੀ., ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Brands: ਏਚਟੀਸੀ, ਕਾਰਬਨ, ਏਲ.ਜੀ., ਮੈਕਸ, ਮੋਟੋਰੋਲਾ, ਨੋਕਿਆ, ਸੈਮਸਂਗ, ਸਨੀ ਏਰਿਕਸਨ, ਸਪੀਕ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ

Write Review

You might also like