ਏਮ.ਜੀ. ਅਪਲਾਏਨਸੇਜ

AC Repairs & Services
54, ਅਲਗਰ ਪੈਰੁਮਾਲ ਕੋਵਿਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਵਡਪਲਨੀ, ਚੇਂਨਈ - 600026, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਕਮਲਾ ਥਿਏਟਰ

Services

Segment: ਕਮਰਸ਼ਲ, ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
cash, credit card
Authorized Repair Services Of: ਗਾਡਰੈਜ, ਹੇਅਰ, ਕਿਨਸਟੇਰ, ਵਰਪੂਲ, ਕੈਲਵਿਨੇਟਰ, ਏਲ.ਜੀ., ਸੈਮਸਂਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਕਸ, ਬੀ.ਪੀ.ਏਲ., ਡੈਵੂ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਸੈਨਸੁਇ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਓਨਿਡਾ
Authorized Repair Services Of: ਗਾਡਰੈਜ, ਹੇਅਰ, ਵਰਪੂਲ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਸੈਮਸਂਗ, ਏਲ.ਜੀ., ਕੇਰਿਅਰ, ਕੈਲਵਿਨੇਟਰ, ਬੀ.ਪੀ.ਏਲ., ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਕਸ, ਹਿਟਾਚਿ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ
Appliance: ਕੂਕਿਂਗ ਰੇਂਜ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ੀਨ
Authorized Repair Services Of: ਗਾਡਰੈਜ, ਹੇਅਰ, ਕਿਨਸਟੇਰ, ਵਰਪੂਲ, ਏਲ.ਜੀ., ਸੈਮਸਂਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਕਸ, ਡੈਵੂ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਓਨਿਡਾ
AC Types: ਸੈਂਟਰਲ ਏ.ਸੀ., ਸਪਲਿਟ ਏ.ਸੀ., ਵਿਂਡੋ ਏ.ਸੀ.
Authorized Repair Services Of: ਬਟਰਫਲਾਇ, ਅਕਾਇ, ਬੀ.ਪੀ.ਏਲ., ਬਜਾਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਕਸ, ਗਾਡਰੈਜ
Authorized Repair Services Of: ਗਾਡਰੈਜ, ਹੇਅਰ, ਕਿਨਸਟੇਰ, ਵਰਪੂਲ, ਕੈਲਵਿਨੇਟਰ, ਏਲ.ਜੀ., ਸੈਮਸਂਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਕਸ, ਬੀ.ਪੀ.ਏਲ., ਡੈਵੂ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ

Review

User Reviews

Hi i know this guy from vadapalani. he will charge very high price for dismantling AC 1.5k . Also if he knows you know nothing about AC, he will start bluffing his stories and charge heavyly. He told my AC repair charge will be 18000. You just imagine i bought AC for 25k. Then he told he will repair for 10k, i told i will let him know. This guy got very big ego and high BP. No customer friendly at all. His name is some gopal, and he boast about working in godrej and all. Dont believe this guy. He just want your money. I shifted my house to medavkam and there i got an ac repair guy, he charged me 2.5k including gas fill and after 1.5 years the ac is still working fine. I donno about other reviewers but this is my experience with this guy. ... View More
customer friendly and a knowledgeable person
Anyone can contact him for a good service
very nice person with lot of knowledge.Clear explanation and very friendly!
Prompt Service & reasonable charges.. 25yrs Experienced EX- Godrej Employee.. Welldone
Very good service. Customer friendly

ਹਾਲੀਆ ਅੱਪਡੇਟ

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.