ਓਰਾਇਨ ਕਾਲ ਟੇਕ

Call Centre Training Institutes
 01145602161, 01145602105
 09310253513
ਸੀ-9, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਲੋਰ, ਨਿਊ ਕਰਸ਼ਣਾ ਪਾਰਕ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ - 110058
ਨਿਅਰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵੇਸਟ ਮੇਟ੍ਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ

Services

Placement: ਯੈਸ
Courses Offered: ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਟਿਲਮਾਰਕੈਟਿਂਗ, ਵੋਇਸ ਅਂਡ ਅਕਸੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿਂਗ

Write Review

User Reviews

we need some candidates ,telecaller for credit cards process
location rohini sector 3
contact us 8368412639