ਓਰਾਇਨ ਕਾਲ ਟੇਕ

Call Centre Training Institutes
 01132043743, 01143632809
ਡੀ-355, 3ਆਰ.ਡੀ. ਫਲੋਰ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ - 110092
ਨਿਅਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਮੇਟ੍ਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ
View Map

Services

Placement: ਯੈਸ
Courses Offered: ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਵੋਇਸ ਅਂਡ ਅਕਸੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿਂਗ

Write Review

Call Centre Training Institutes nearby ਓਰਾਇਨ ਕਾਲ ਟੇਕ