> > Birlasoft India Limited (Corporate Office)

ਬੀਰਲਸੋਫਤ ਇਂਡਿਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਅਫਿਸ)

IT Companies
 01204079000
ਏਚ-9, ਨੋਇਡਾ ਸੇਕਟਰ 63, ਨੋਇਡਾ - 201306, Uttar Pradesh
ਨਿਅਰ ਬੀ.ਏਮ.ਡਬਲਿਊ. ਸ਼ੋਰੂਮ
View Map

Services

Products & Services: ਬੈਂਕਿਂਗ ਅਂਡ ਫਾਇਨੇਨਸ ਸਾਫਟਵੈਰੀ ਸਲੁਸ਼ਨਸ, ਇਨਸੁਰੇਨਸ, ਡਿਵੈਲਪਿਂਗ ਅਂਡ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿਂਗ, ਇਂਜਿਨਿਅਰਿਂਗ ਸਰਵਿਸੈਜ, ਇਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜ ਅਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸਲੁਸ਼ਨਸ, ਮਿਡਿਆ ਅਂਡ ਏਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਅਸੈਟ ਅਂਡ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਲੁਸ਼ਨਸ, ਡੇਟਾ ਵਾਰਹਾਉਜਿਂਗ ਅਂਡ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਇਂਟੈਲਿਜੈਨਸ, ਮੈਨੇਜਡ ਇਂਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਰਵਿਸੈਜ

Write Review

You might also like