> > Nusi Wockhardt Hospital

ਨਿਊਜੀ ਵੋਕਹੈਰਡਟ ਹਾਸਪਿਟਲ

Hospital
 08326684522, 08326684118
 08805982392
ਪੈਂਜੋਰਕੋਨਿ, ਕਂਕੋਲਿਮ ਸੋ, ਗੋਵਾ - 403703
ਨਿਅਰ ਕਨਾਰਾ ਬੈਂਕ

Services

cash, credit card
Specialization: ਕਾਰਡਿਯੋਲਾਜੀ ਅਂਡ ਕਾਰਡਿਇਦੋਰੈਕਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਅਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਅਂਡ ਜੋਇਂਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਸ, ਨਿਊਰੋਲੋਗੀ ਅਂਡ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ, ਗੀਨੇਕੋਲੋਗੀ, ਓਬਸਟੇਟ੍ਰਿਕਸ, ਪਿਡਿਇਟ੍ਰਿਕਸ, ਮਿਨਿਮਲ ਅਕਸੈਸ ਸਰਜਰੀ ਅਂਡ ਜੈਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਡੈਂਟਲ
Credit Cards Accepted: ਅਮੈਰਿਕਨ ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਪਲਸ, ਸਟਾਰ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ

Write Review

You might also like