ਆਈ-ਟੇਕ

Computer Hardware Dealers
 61142223361,
ਜੀ.ਬੀ. ਰੋਡ, ਗਯਾ, ਜੈਹਾਨਾਬਾਦ - 823001
ਨਿਅਰ ਯੂ.ਸੀ.ਓ. ਬੈਂਕ

Services

Brands: ਡੈਲ
Products: ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Type: ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Used Laptops: ਨੋ
Brands: ਡੈਲ
Products: ਕੀਬੋਰਡ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਮੋਡੈਮਸ, ਮਾਉਸ, ਪ੍ਰਿਂਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਸਪੀਕਰਸ

Review

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.