ਰਜਭੋਜ

Catering Services
 09007016146
117, ਹੈਮ ਚਂਦ੍ਰ ਮੁਖਰਜੀ ਰੋਡ, ਬਾਰਿਸ਼ਾ ਈਸਟ,, ਬੈਹਾਲਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ - 700008, West Bengal
ਨਿਅਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾ ਸਖੈਰ ਬਜ਼ਾਰ

Services

Veg/Non-Veg: ਨਨ-ਵੈਜ
Cuisine: ਨੋਰਥ ਇਂਡਿਅਨ
Number of Pack: ਬਿਲੋ 200
Segment: ਕੋਰਪੋਰੇਟ, ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਇਂਡਿਵਿਜੁਅਲ, ਅਫਿਸ, ਪਰਚੇਸ, ਵੈਡਿਂਗ

Write Review

User Reviews

Best Catering Service In Kolkata
Great Taste..Great Quality....One Can Toatally Rely Upon Them...We Are Very Satisfied
Good Food, Great Taste & Best Conduct.