ਏਮ3 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਏਮ.ਪੀ.3 ਮੁਵੀਜ

Electronics and Home Appliance Stores
 03324621131
ਮੈਟ੍ਰੋਪਾਲਿਸ ਮਾਲ, 35 & 36, ਹੀਲਁਦ ਪਾਰਕ, ਕੋਲਕਾਤਾ - 700094, West Bengal
ਇਨ ਮੈਟ੍ਰੋਪਾਲਿਸ ਮਾਲ

Services

Products: ਹੋਮ ਏਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ
G Hanz: ਬਲੂ-ਰੇ ਪਲੇਅਰਸ
Sansui: ਸੀ.ਡੀ. ਸੀਰੀਜ
Onkyo: ਸੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰਸ, ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ
Accessories & Parts: ਨੋ
Onida: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ
LG: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ
Consumer Durables: ਯੈਸ
Services: ਨੋ
Geepas: ਏਮ.ਪੀ.3 ਅਂਡ ਏਮ.ਪੀ.4 ਪਲੇਅਰ, ਰੇਡਿਓ
Panasonic: ਬਲੂ-ਰੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਸੀ.ਡੀ. ਰੇਡਿਓ ਕੈਸੈਟ ਰਿਕੋਰਡਰ, ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਆਈ.ਸੀ. ਅਂਡ ਕੈਸੈਟ ਰਿਕੋਰਡਰ, ਮਿਨੀ ਹਾਇ-ਫੀ ਸਿਸਟਮ, ਏਮ.ਪੀ.3 ਸੀ.ਡੀ. ਰਿਸੀਵਰਸ
Sony: ਅਡਿਯੋ ਅਕਸਰੀਜ, ਬਲੂ-ਰੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਸੀ.ਡੀ. / ਰੇਡਿਓ / ਕੈਸੈਟ ਪਲੇਅਰ, ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ./ਏਚ.ਡੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰਸ, ਹੋਮ ਅਡਿਯੋ ਅਕਸਰੀਜ, ਰੇਡਿਓ, ਵਾਕਮੈਨ ਏਮ.ਪੀ.3
JBL: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ./ਸੀ.ਡੀ./ਮਿਡਿਆ ਪਲੇਅਰਸ, ਆਈਪੋਡ ਅਂਡ ਆਈਫੋਨ ਡਾਕਸ, ਸਪੀਕਰਸ
Samsung: ਬਲੂ-ਰੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਮਲਟੀ-ਮਿਡਿਆ ਪਲੇਅਰਸ
Philips: ਬਲੂ-ਰੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਕੈਸੈਟ ਪਲੇਅਰ, ਸੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਏਮ.ਪੀ.3 ਅਂਡ ਏਮ.ਪੀ.4 ਪਲੇਅਰ, ਰੇਡਿਓ
NEC: ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ, ਏਮ.ਪੀ.3 ਪਲੇਅਰ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਪਲੇਅਰ

Write Review