> > Joyalukkas

ਜੋਅਲੁੱਕਸ

Jewellery Shops
 04352400916
3, ਨਗੇਸਵਰਨ ਨੋਰਥ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਕੁਮਬਕੋਨਮ - 612001
ਨਿਅਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਟੇਕਸਟਾਇਲ ਸ਼ਾਪ

Services

Repairs: ਯੈਸ
Designer/Label: ਜੋਅਲੁੱਕਸ
Type Of Jewellery: ਡਾਇਮਂਡ, ਗੋਲਡ, ਪਰਲ, ਪਲੈਟਿਨਮ, ਸਿਲਵਰ, ਟ੍ਰੇਡਿਸ਼ਨਲ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Stones: ਬਰਥਸਟੋਨਸ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਅਸ, ਸੇਮੀਪ੍ਰੇਸ਼ਿਅਸ
cash, credit card

Write Review