> > VRL Logistics Limited

ਵੀ.ਆਰ.ਏਲ. ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ

Movers & Packers
 09323948191, 09323948508
ਏ-1/7/1/3-ਬੀ, ਮਾ ਪਦਮਵਤੀ ਕਾਮਪਲੈਕਸ ਬਿਲਡਿਂਗ, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਲੋਰ, ਅਂਜੂਰ ਫਟਾ, ਭੀਵਂਡੀ, ਥਾਣੇ - 421308, Maharashtra
ਇਨ ਮਾ ਪਦਮਵਤੀ ਕਾਮਪਲੈਕਸ ਬਿਲਡਿਂਗ
View Map

Services

Services: ਰੋਡ
Segment: ਕਮਰਸ਼ਲ, ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Segment: ਡੋਮੈਸਟਿਕ
Materials: ਯੈਸ
Transportaion Mode: ਰੋਡ
Type: ਲੋਕਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ
cash, credit card
Packing Type: ਬਲੇਕ ਸੈਕਸ ਫਾਰ ਪੈਕਿਂਗ, ਬਬਲ ਰੈਪ ਪੈਕਿਂਗ, ਕਲਿਂਗ ਫਿਲਮ ਪੈਕਿਂਗ, ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਫੋਮ ਬੀਡਜ ਫਾਰ ਪੈਕਿਂਗ, ਫੋਮ ਕੋਰਨਰ ਕਵਰਸ ਫਾਰ ਪੈਕਿਂਗ, ਮੈਟਰਸ ਬਾਕਸ, ਮੋਇਸਚਰ ਬੈਰਿਅਰ ਬਾਕਸ ਪੈਕੇਜਿਂਗ, ਪੈਕਿਂਗ ਪੇਪਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟਸ/ਟੈਰਪ, ਟਚ ਬਾਕਸ ਪੈਕਿਂਗ, ਵਾਰਡ੍ਰੋਬ ਕਾਰਟੋਨ ਪੈਕਿਂਗ, ਵੂਡੈਨ ਕ੍ਰੇਟੇਸ ਫਾਰ ਪੈਕਿਂਗ
Services: ਕਲਾਇਮੇਟ ਕਂਟ੍ਰੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਡੋਰ ਟੁ ਡੋਰ ਟ੍ਰਾਨਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਫਮਿਗੈਸ਼ਨ, ਲੋਡਿਂਗ ਅਂਡ ਅਨਲੋਡਿਂਗ ਸਰਵਿਸ, ਪੈਕਿਂਗ ਅਂਡ ਅਂਪੈਕਿਂਗ ਸਰਵਿਸ, ਸਿਂਗਲ ਆਇਟਮ ਮੁਵ, ਟ੍ਰੈਂਸਿਟ ਇਨਸੁਰੇਨਸ, ਵਾਰਹਾਉਜਿਂਗ ਅਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਫਸਿਲਿਟੀ

Photos

Write Review