ਹੋਮੇਸਤੋਪ

Electronics and Home Appliance Stores
 02242492600, 02242492500, 02267718181
 09920211430
ਇਨੋਰਬੀਤ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਰਸ ਸਟਾਪ ਲਿਨਕ ਰੋਡ, ਮਲਾਡ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ - 400064, Maharashtra
ਇਨ ਇਨੋਰਬੀਤ ਮਾਲ
View Map

Services

cash, credit card
Products: ਕਿਚੈਨ ਅਪਲਿਅਂਕ
Accessories & Parts: ਯੈਸ
Brands: ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਫੀ ਰਿਚਰਡਸ
Types: ਕਾਰਪੈਟਸ, ਕਰਟੇਨਸ, ਮੈਟ੍ਰੈਸੈਜ
Products: ਮੈਟ੍ਰੈਸੈਜ
Consumer Durables: ਯੈਸ
Services: ਨੋ
Stone Art: ਪੇਡੇਸਟਲਸ ਅਂਡ ਬੇਸੇਜ, ਪਲਾਂਟਰਸ ਅਂਡ ਅਰਨਸ, ਸਕਲਪਚਰਸ
Type Of Furnishing: ਬਡ ਕਵਰਸ, ਬਲਾਇਂਡਸ, ਕਾਰਪੈਟਸ ਅਂਡ ਰਗਸ, ਕਰਟੇਨਸ ਅਂਡ ਡ੍ਰਾਪਰੀਜ, ਮੈਟਰਸ, ਪਿਲੋਸ, ਸੋਫਾ ਕਵਰਸ, ਅਫੋਲਸਟੇਰੀ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Products Other: ਵਾਟਰ ਪਿਊਰਿਫਾਇਰ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਜੂਸ ਮੇਕਰ, ਟੋਸਟਰ, ਵੇਕੁਅਮ ਕਲੀਨਰ, ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਇਂਡਰ, ਵੇਟ ਗ੍ਰਾਇਂਡਰ
Editor's Note
Homestop: Soft furnishing of all colours and textures to suit all budgets and tastes. Housed in the popular In Orbit Mall, this store has blinds and tassels for the curtains, upholstery and carpets and rugs as well. The display makes it very easy to match and co-ordinate the interiors of your home. The location of the store gives it a constant buzz.

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort