ਹਾਈ ਟੇਕ Owner Verified Listing

Home Appliance Repair
 09221572017
ਸ਼ਾਪ ਨਂਬਰ 2ਸਪਨਾ ਅਪਾਰਟਮੇਂਟ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨੈਰੁਲ-ਵੇਸਟ ਨਵੀਮੁਂਬਈ, Maharashtra
ਅਪੋਜਿਟ ਗੁਰੂਦੈਵ ਏਨ.ਏਕ੍ਸ. ਹੋਟਲ, ਨਿਅਰ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ ਮਂਦਿਰ
View Map

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Appliance: ਏ.ਸੀ., ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਵਨ, ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਮਸ਼ੀਨ
Authorized Repair Services Of: ਓਨਿਡਾ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਕੇਰਿਅਰ ਮਿਡਿਆ, ਲਾਯਡ, ਏਲ.ਜੀ., ਸੈਮਸਂਗ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਗਾਡਰੈਜ, ਹਿਟਾਚਿ, ਓ ਜੈਨਰਲ, ਕਿਨਸਟੇਰ

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Vashi Sanpada Vasai Road Nerul East
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.