> > Singh Tour & Travel

ਸਿਂਘ ਟੁਅਰ & ਟ੍ਰੇਵਲ

Tour Operator
 07589060310
ਏਨ.ਏਚ.-64, ਬਨੂੜ, ਰਾਜਪੁਰਾ - 140601
ਨਿਅਰ ਬਾਨੁ ਏਮ.ਏ. ਟੇਮਪਲ

Services

cash, credit card
Hotel / Resort Bookings: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Customized Tours: ਕੋਰਪੋਰੇਟ, ਗ੍ਰੂਪ ਟੁਅਰਸ, ਹਨੀਮੂਨ ਪੈਕੇਜ, ਟ੍ਰਿਕਕਿਂਗ, ਵੀਕੈਂਡ ਪੈਕੇਜ, ਵਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸਫਾਰਿ
Domestic Sectors: ਅਁਦਮਨ ਅਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਇਲੈਂਡਸ, ਅਁਧ੍ਰਾ ਪ੍ਰੈਡੇਸ਼, ਅਰਿਨਾਕਾਲ ਪ੍ਰੈਡੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬੀਹਰ, ਕੇਰ ਧਮ ਯਤ੍ਰਾ, ਛੱਟੀਸਗਰਹ, ਦਦ੍ਰਾ ਅਂਡ ਨਗਰ ਹੇਵਲੀ, ਦਮਨ ਅਂਡ ਡਿਉ, ਡੈਲਹੀ, ਗੋ, ਜਿਊਜਰੈਟ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਮਕਾਲ ਪ੍ਰੈਡੇਸ਼, ਜੇਮ ਅਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਰਖਁਦ, ਕਰਨਤਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ, ਮੈਡਹੀਆ ਪ੍ਰੈਡੇਸ਼, ਮਾਹੈਰੈਸ਼ਟ੍ਰਾ, ਮਨੀਪਰ, ਮੇਘਲੇਆ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨੈਗਲੇਂਡ, ਓਰਿਸਾ, ਪਂਜੈਬ, ਰੇਜੇਜਦੈਨ, ਸਕਕਿਮ, ਤਮਿਲ ਨੇਡ, ਤ੍ਰੀਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖਂਡ, ਅਟਰ ਪ੍ਰੈਡੇਸ਼, ਵੈਸਟ ਬਿਨਜੇਲ
International Sectors: ਅਫ੍ਰਿਕਾ, ਅਮੈਰਿਕਾ, ਅਸਿਆ, ਅਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਅਂਡ ਸਾਉਥ ਪੇਸਿਫਿਕ, ਚਾਇਨਾ, ਦੁਬਇ, ਯੂਰੋਪ, ਫੇਰ ਈਸਟ, ਹਂਗ ਕੋਨਗ, ਮਾਲਏਸਿਆ, ਮਾਰਿਟਿਅਸ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਸਂਗਪੋਰ, ਦੇਲੇਂਡ

Write Review

You might also like