ਬੀ.ਜੀ.ਸ

Restaurant
Address of the listing ਬੈੱਲਂਦੁਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਯੈਸ, ਮੇਡਿਟੇਰੈਨੀਨ, ਨਨ-ਵੈਜ
4.0
Address of the listing ਸਰਜਾਪੁਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਮੇਡਿਟੇਰੈਨੀਨ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
Address of the listing ਮਰਾਠਾ ਹੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਯੈਸ, ਚਾਇਨਿਜ, ਇਟਾਲਿਅਨ
Address of the listing ਏਚ.ਏਸ.ਆਰ. ਲੇਆਉਟ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing Online Services
Address of the listing ਮਰਾਠਾ ਹੱਲੀ ਰਿਂਗ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਮੇਡਿਟੇਰੈਨੀਨ, ਨੋਰਥ ਇਂਡਿਅਨ
Address of the listing ਕੋਰਮਂਗਲਾ 5ਟੀ.ਏਚ. ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਚਾਇਨਿਜ, ਕਾਂਟਿਨੈਂਟਲ, ਇਂਡਿਅਨ
Address of the listing ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਟੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਬਿਰਯਾਨੀ, ਕੇਬਬਸ, ਮੇਡਿਟੇਰੈਨੀਨ
Address of the listing ਕੋਰਮਂਗਲਾ 7ਟੀ.ਏਚ. ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਯੈਸ, ਨੋ, ਯੂਰੋਪਿਅਨ, ਮੇਡਿਟੇਰੈਨੀਨ
Address of the listing ਕੋਰਮਂਗਲਾ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਚਾਇਨਿਜ, ਕਾਂਟਿਨੈਂਟਲ, ਇਟਾਲਿਅਨ
Address of the listing ਮਰਾਠਾ ਹੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਬਾਰਬੈਕਿਊ, ਯੂਰੋਪਿਅਨ, ਗ੍ਰਿਲ
3.0
Address of the listing ਕਨਿਂਗੈਮ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨਨ-ਵੈਜ ਫੂਡ ਕੇਟਰਿਂਗ, ਇਂਡਿਅਨ ਫੂਡ ਕੇਟਰਿਂਗ
3.5
Address of the listing ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਯੈਸ, ਨੋ

ਅਕਵਾ

Restaurant
Address of the listing ਏਮ.ਜੀ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ,ਪੂਲ ਅਰਿਆ, ਯੈਸ, ਨੋ, ਬਾਰਬੈਕਿਊ

ਮੀਂਟ

Coffee Shop
4.0
Address of the listing ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਇਂਡਿਅਨ, ਇਟਾਲਿਅਨ, ਲੇਬੈਨੇਸ
2.0
Address of the listing ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਨੋ, ਕਾਂਟਿਨੈਂਟਲ, ਯੂਰੋਪਿਅਨ
4.5
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਯੈਸ, ਚਾਇਨਿਜ, ਕਾਂਟਿਨੈਂਟਲ
5.0
Address of the listing ਵਿੱਟਲ ਮੱਲ੍ਯਾ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਵਾਲੈਟ, ਬਾਰਟੈਂਡਰ,ਡੀ.ਜੇ., ਫ੍ਰੀ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਯੈਸ

The Lalit Ashok

Restaurant
Address of the listing Kumara Krupa, Bangalore
Services provided by the listing Outdoor Seating, American, Chinese, European
4.5
Address of the listing ਵਿੱਟਲ ਮੱਲ੍ਯਾ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਯੈਸ, ਗ੍ਰੀਕ, ਇਟਾਲਿਅਨ, ਲੇਬੈਨੇਸ

ਵੇਰਵੇ

Restaurant
Address of the listing ਯੇਲਹਂਕਾ ਨਿਊ ਟਾਉਨ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਵਾਇ-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਯੈਸ, ਯੂਰੋਪਿਅਨ, ਮੇਡਿਟੇਰੈਨੀਨ

Top Searches

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

See Also

Top Coffee Shop in Bangalore Top Ice cream Shop in Bangalore Top Sweet Shop in Bangalore