பேனசோனிக் பிராண்ட் ஷாப்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08026690669, 08026690670
 09980879250, 09986691000
290, 100 ஃபீட்‌ ரிங்க்‌ ரோட்‌, 7டி.எச். பிலாக்‌, 4டி.எச். ஃபெஜ்‌, பனஷங்கரி 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌ - 560085, Karnataka
நியர்‌ தெவா கௌவ்தா பெடிரோல்‌ பம்ப்‌
View Map

சேவைகள்

Repairs & Services: நோ
Oxygen Tanks/Respiratory Equipments: நோ
Accessories & Parts: யெஸ்
Products Other: ஹெயர் டிராயர்
Brands: பெனாசோனிக்
Consumer Durables: யெஸ்
Rental: நோ
Sales: யெஸ்
Authorised Service Centre of: பெனாசோனிக்
Brands: பெனாசோனிக்
Services: யெஸ்
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Brands: பெனாசோனிக்
Services: யெஸ்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் அபிலாயன்செஸ்
Other Equipment : மசாஜ் லௌங்கர், ஹேண்ட்‌ஹெல்ட் மசாஜர்ஸ், பிலட் பிரெஷர் மடர்
Panasonic: ஆடோமெடிக் கூகர், பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், கெம்‌கேர்‌டர், சி.டி. ரெடியோ கேசெட் ரிகோர்டர், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபூட் பிராசெசர், ஹோம் ஆடியோ, ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மினி ஹை-ஃபி சிச்‌டம், மிக்ஸர் கிரைண்டர், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசீவர்ஸ், பிலாஜ்மா டி.வி., போர்டெபல் ஆடியோ, ரெடியோ கேசெட் பிலெயர், ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., ஸ்டேண்ட்‌பை லைட், டெர்மோபோத், வெகுயம் கிலீனர், வாஷிங்க் மஷீன்
Segment: கமர்ஷல், கோர்போரெட், ரெஜிடென்ஷல்
Products: கன்ஸ்யூமர் ட்யூரெபல், சிக்யூரிடி டிவைசெஸ்
Products: பிண்டெர்ஸ், கரென்ஸி பண்டிலிங்க் மஷின்ஸ், கரென்ஸி கௌன்டிங்க் மஷின்ஸ், லெம்‌நெஷன் மஷின்ஸ், பெபர் ஷிரெடர்
Products: ஏக்செஸ் கண்டிரோல், அலார்ம்ஸ், அடெண்டென்ஸ் மேனெஜமெண்ட், ஆடோமெடிக் டோர்ஸ் எண்ட் கெட்ஸ், கார் சிக்யூரிடி பிரோடக்ட்ஸ், க்ஸ்ட்வ், இலெக்டிரிகல் ஃபென்சிங்க் சிச்‌டம், ஃபாயர்‌ எக்ஷ்தீங்குயிஷெர்ஸ், செஃப்ஸ் எண்ட் லோகெர்ஸ், விடியோ ஃபோன்ஸ்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.

Other Branches of Panasonic Brand Shoppe

Near RK Color Lab
J.C Road, Bangalore
Behind BSNL Office
Jaya Nagar 5th Block, Bangalore
Opposite Shanthi Sagar Hotel
Koramangala 4th Block, Bangalore
Opposite Pai Viceroy Hotel
Lalbagh Main Road, Bangalore
Near BHEL
Mysore Road, Bangalore
Opposite Vidya Vardhaka School
Rajaji Nagar, Bangalore

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் பேனசோனிக் பிராண்ட் ஷாப் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block